Tietosuojaseloste

TURBOWEB.FI – SIVUSTO JA PALVELU

Tämä Tietosuojaseloste on laadittu Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § vaatimusten mukaisesti. Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan www.turboweb.fi -sivuston ja palvelun käyttäjille, mitä tietoa käyttäjistä kerätään, mihin tarkoituk- seen tietoja käytetään ja millä tavoin tietoja luovutetaan kolmansille tahoille. Sinun on tullut hyväksyä tämä Tietosuojase- loste ja Käyttöehdot, mikäli käytät www.turboweb.fi -sivustoa (”Sivusto”) ja sivustolla olevaa hakutoimintopalvelua, joka vaatii sisäänkirjautumisen (”Palvelu”). Tässä Tietosuojaselosteessa tarkoitetulle käsitteille ja termeille tulee antaa sama merkitys kuin Käyttöehdoissa.

1. Rekisterin nimi

Palvelun käyttäjien tiedoista ylläpidetään asiakasrekisteriä, josta käytetään nimitystä:
• Turboweb-asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Turbotekniikka Oy
Y-tunnus: 0153770-7
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
FINLAND

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Kim Sulin
c/o Turbotekniikka Oy
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
FINLAND

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä Sivuston ja Palvelun kehittäminen. Tietoja voidaan kerätä myös seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, joka voi sisältää muun muassa yhteydenpidon asiakkaaseen (esim. asiakaskirjeet), sekä asiakaskommunikaation ja markkinoinnin kehittämisen (esim. markkinoinnin kohdentaminen)
• Teknisen tuen tarjoaminen
• Palvelun ja Sivuston analysointi, mittaaminen ja kehittäminen
• Väärinkäytösten, lain vastaisen toiminnan ja käyttöehtojen vastaisten toiminnan estäminen tai poistaminen
• Lakisääteisten tehtävien ja viranomaisten määräysten täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme käyttäjistämme seuraavia tietoja:

A) Tiedot, jotka on annettu Turbotekniikalle: Sisäänkirjautumisen ja käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelua käytettäessä sinulta voidaan edellyttää seuraavien tietojen antamista Turbotekniikalle:

• Nimi
• Yritys / Organisaatio
• Tehtävänimike / Ammatti
• Postiosoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Muuta vapaaehtoisesti luovutettavaa henkilötietoa

B) Tiedot, jotka Turbotekniikka kerää Sivustojen ja Palvelun käytön aikana: Sivustoa ja Palvelua käytettäessä Turbotekniikka voi kerätä sinusta käyttäjätietoja, johon voi sisältyä muun muassa seuraavat tiedot:

• Sivuston ja Palvelun lokitiedot (esim. navigointi, klikkaukset ja käytetty aika Sivustolla ja Palvelussa)
• Haettujen autojen rekisteritunnukset
• IP-osoite
• Käyttämäsi laitteen tai selaimen tiedot

6. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö

Voimme käyttää Sivuston ja Palvelun yhteydessä evästeitä (englanniksi cookies) sekä muita ohjelmia ja työkaluja, joiden avulla voimme selvittää millaisesta informaatiosta käyttäjämme ovat kiinnostuneita ja millä tavoilla käyttäjämme käyttävät Palvelua. Suurin osa selaimista mahdollistaa evästeiden poistamisen ja kieltämisen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden kieltäminen voi estää Sivuston tai Palvelun täydellisen käyttämisen. Lisätietoja evästeiden toimintaperi- aatteista ja käyttötarkoituksista on tyypillisesti saatavissa esim. selaimesi ohjeista.

7. Tietojen luovutukset ja siirto

Sinun henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseinen kolmas osapuoli toimita Turbo- tekniikalle palveluita, joiden tehtävänä on Sivuston, Palvelun tai asiakassuhteen ylläpito, kehittäminen tai analysointi. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille yrityskauppaneuvotteluiden yhteydessä, mikäli vastaanottava osapuoli on sitoutunut pitämään luovutettavan tiedon luottamuksellisena. Ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot luovutetaan edellä mainituille kolmansille osapuolille. Turbotekniikka voi luovuttaa myös yleistä ei-yksilöitävissä olevaa informaatiota käyttäjistään (esim. käyttäjämäärät; käyttäjien demograafinen jakauma yms.) kolmansille osapuolille.

Turbotekniikalla on myös oikeus luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille (esim. markkinointitarkoituksiin), mikäli käyttäjä on antanut tietojen luovutukselle suostumuksensa.

Tietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin sisällä sekä maahan tai organisaation, joka takaa tietosuojan suojauksen riittävän tason EU:n tietosuojalainsäädännön, Suomen henkilötietolain sekä EU-komission päätösten mukaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti keräämme tietoa käyttäjistämme heiltä itseltään esim. rekisteröitymisen, sisäänkirjautumisen ja Palvelun käytön aikana. Käyttäjätietoa voidaan kerätä Turboweb-asiakasrekisteriin myös Palvelussa olevien evästeiden, työkalujen ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Voimme myös kerätä tietoa käyttäjistämme yhteistyökumppaneiltamme, mikäli tarkoituksena on esimerkiksi yhteydenpito käyttäjiin markkinointitarkoituksissa tai Palvelun analysointi tai mittaaminen.

Palvelussa on lisäksi julkisesti saatavilla olevaa tietoa yksittäisistä autoista, autojen osista, rekisteritunnuksista ja muista yksilöintitiedoista. Tällaiset julkisesti saatavilla olevat tiedot perustuvat viranomaisrekisterien tietoihin. Turbotekniikalla ei ole velvollisuutta luovuttaa tai poistaa edellä kuvattuja julkisia tietoja rekisteristään tai Palvelustaan, vaikka käyttäjä esittäisi tällaisen pyynnön tai vaatimuksen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetaan tiedot lähtökohtaisesti sähköisesti hyödyntäen standardinomaisia tietosuojakäytäntöjä ja – menetelmiä. Käyttöoikeudet Turboweb-asiakasrekisteriin on rajattu ainoastaan niille Turbotekniikan henkilöille, joilla on työssään tarve päästä käyttämään rekisteritietoja. Mikäli tietoja säilytetään manuaalisesti paperilla tai tulostetaan paperille, suojataan kyseiset asiakirjat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Pääsääntöisesti kaikilla käyttäjillä on henkilötietolain mukaan oikeus hakemuksella tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Turboweb-asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Turbotekniikalla on lisäksi tarvittaessa oikeus edellyttää lisätietoja käyttäjältä tai edellyttää käyttäjältä henkilökohtaista läsnäoloa ja henkilöllisyyden todistamista, mikäli henkilötiedot sisältävät erityisen luottamukselliseksi arvioitua informaatiota.

11. Muut käyttäjän oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tieto- ja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Palvelussa ja markkinointiviestissä pyritään tarjoamaan käyttäjille riittävät ohjeistukset, joiden avulla itseään koskevien tietojen käsittely voidaan kieltää.